Ez az oldal nem hivatalos információforrás!
Mit mutat ez az ábra?

A fenti grafikon a reprodukciós szám (R) becslésének értékét mutatja az idő függvényében. Egy adott dátumhoz tartozó becslés a dátum és az azt követő 6 nap napi esetszámainak adataiból készül a Wallinga-Teunis módszer alkalmazásával. Mivel ez a módszer retrospektív (egy adott nap becsléséhez a következő napok esetszámaira is szükség van, ezért csak időben visszatekintve alkalmazható), ezért az utolsó 7 napra vonatkozóan a Cori módszert használom a Wallinga-Teunis helyett, ennek a módszernek ugyanis kizárólag múltbéli adatokra van szüksége - cserébe csak "reagálni" tud egy járványgóc felfedezésére néhány nappal később.

A grafikonon látható sötétebb sáv az úgynevezett 95%-os konfidencia-intervallum; a becslés szerint az R valódi értéke 95% valószínűséggel ebbe a tartományba esik. A szaggatott vonal az utolsó 14 nap becsült R értékeire vonatkoztatott lineáris trendvonal, a következő 14 napra előrevetítve.

Fontos kiemelni, hogy a reprodukciós szám becslésének pontossága nagyban függ a tesztelési kapacitásoktól. Ha egy országeléri a tesztelési kapacitásai határát, és már nem képes az új eseteket kellő hatékonysággal felderíteni, az R becslése előbb-utóbb 1 körüli értékre fog beállni (hiszen napról napra ugyanannyi új esetet találnak meg), de ettől függetlenül a járvány még terjedhet. Ezért az R becslését azokon a szakaszokon érdemes nézni, ahol a napi pozitív tesztek aránya a WHO ajánlása szerinti 5% alatt marad.

Mitől csökken az R értéke (vagy mitől fog majd csökkenni)?

Általánosságban azért, mert a már meglévő fertőzöttek egyre kevesebb további embert fertőznek meg. Ennek azonban több lehetséges oka is lehet:

  • Az egymástól való távolságtartás csökkenti az emberek közötti találkozások számát és hosszát.

  • A maszkviselés és a rendszeres kézmosás csökkenti annak a valószínűségét, hogy egy találkozás során egy fertőzött egy nem fertőzött számára tovább tudja adni a fertőzést.

  • Az ismert fertőzöttek házi vagy kórházi karanténba helyezése szelektíven megnehezíti a fertőzés továbbadását a lakosság még nem fertőzött része felé.

  • Az alapos tesztelés és kontaktkutatás lehetővé teszi, hogy még azelőtt karanténba tudjunk zárni egy potenciális fertőzöttet, hogy túlessen a lappangási perióduson és aktívan fertőzni kezdjen.

A fentiek mellett az R értéke egy járvány során mindezektől függetlenül, "magától" is csökken azáltal, hogy a lakosság egyre nagyobb része esik át a fertőzésen, ezért egyre csökken a már fertőzöttek által fertőzhető egyének száma, feltételezve, hogy a fertőzésen átesettekben kialakul valamiféle immunitás az újrafertőződésre. Ez a hatás azonban elhanyagolható a fentiekhez képest, ugyanis a lakosság igen jelentős részének már át kell esnie a fertőzésen ahhoz, hogy ennek mérhető hatása legyen.

Mi történik, ha az R 1 alá csökken?

A járvány "tetőzése" akkor következik be, ha a reprodukciós szám 1 alá esik, innentől kezdve ugyanis egy fertőzött a fertőzés ideje alatt már csak 1-nél kevesebb további fertőzést okoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tetőzés után az eddig érvényben lévő korlátozó intézkedések azonnal feloldhatóak lennének, hiszen az R 1 alá esése egyelőre a korlátozó intézkedések következménye! A korlátozások feloldásával a reprodukciós szám újból növekedésnek indulhat.


Ezen oldal adatai letölthetőek JSON, CSV vagy TSV formátumban.